We are Natalya and Alexey Kuczynski, a family of designers

  We are against the war in Ukraine. The genocide of Ukrainians must be stopped immediately

 • We stand for freedom and equality
 • We believe that business must be responsible and want everything we make to bring joy to people and motivate them into giving the good to others
 • We support organizations that help neurodivergent people because we are concerned with their inclusion into society and would like to support such initiatives in the future, including voluntary work
 • We are happy cat parents and donators at animal shelters. Adopt, don't buy is our principle, and we urge you to do the same
 • We are open to everything new and we enjoy learning very much
 • Let’s work together to make this world better, more just, more beautiful, and kinder

  Our skills

 • website design
 • vector graphics
 • book illustration
 • page layout&makeup
 • brand style and logos
 • presentations and infographics
 • handmade toys and exclusive greeting cards

  Our tools

 • Figma
 • Blender 3D
 • CorelDRAW
 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • OLFA sharp cuts
 • Rotring technical pen
 • Janome sewing machine

  My to rodzina designerów — Natalia i Aleks Kuczyńscy

  Jesteśmy przeciwko agresji rosyjskiej na Ukrainę. Genocyd Ukraińców powinien się skończyc natychmiast

 • Wspieramy wolność i równość
 • Wierzymy, że biznes musi być odpowiedzialnym i chcemy, aby wszystko, co robimy, sprawiało przyjemność ludziom i pobudzało ich do dobrego
 • Wspieramy organizacje, które pomagają osobom z niepełnosprawnością umysłową, ponieważ obawiamy się o ich włączenie do społeczeństwa i chcielibyśmy wspierać podobne inicjatywy w przyszłości, w tym w ramach wolontariatu
 • Jesteśmy happy cats parents i darczyńcami schronisk dla zwierząt. Wyznajemy zasadę Adopt, don’t buy i zachęcamy do tego samego
 • Jesteśmy otwarci na nowości i uwielbiamy naukę
 • Pracujmy razem na rzecz lepszego, sprawiedliwszego, piękniejszego i milszego świata!

  Nasze zdolności

 • łamanie książek
 • grafika wektorowa
 • ilustracja książkowa
 • prezentacje i infografiki
 • design stron internetowych
 • logo oraz identyfikacja wizualna
 • ręcznie robione zabawki oraz ekskluzywne kartki życzeniowe

  Nasze narzędzia

 • Figma
 • Blender 3D
 • CorelDRAW
 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • OLFA noże
 • Rotring rapidograf
 • Janome maszyna do szycia

  Nous sommes une famille de designers – Natalia et Alex Kuczynski

  Nous sommes contre l'agression russe en Ukraine. Le génocide des Ukrainiens doit être arrêté immédiatement

 • Nous supportons sans restriction la liberté et l'égalité pour tous
 • Nous voudrions que tout ce que nous faisons rende les gens heureux et leur permette de se sentir mieux
 • Nous soutenons les organisations qui aident les personnes handicapées mentales parce que nous sommes préoccupés par leur inclusion dans la société et nous voudrions soutenir des initiatives similaires à l'avenir, y compris le volontariat
 • Nous adorons les chats et soutenons deux refuges pour animaux abandonnés. Nous vous demandons: «Adoptez, n'achetez pas»
 • Nous aimons tout ce que est neuf, amusant, vivant et non conventionnel
 • Coopérons pour un monde meilleur, plus juste, plus beau et plus gentil!

  Nos habiletés

 • illustration de livre
 • mise en page du livre
 • graphiques vectoriels
 • conception de site Web
 • logo et identification visuelle
 • présentations et infographies
 • jouets faits à la main et cartes de vœux exclusives

  Nos outils

 • Figma
 • Blender 3D
 • CorelDRAW
 • Adobe Indesign
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • OLFA coupeurs
 • Rotring stylo technique
 • Janome machine à coudre